O sboru

Sbor působí od září 2003 při ZUŠ Marie Podvalové v Praze 9 Čakovicích a nabízí možnost aktivního trávení volného času občanům z bezprostředního okolí, ale jeho členy jsou i lidé ze vzdálenějších koutů Prahy. Sbor se pravidelně podílí na kulturním životě v místě svého působení, pořádá každoroční vánoční koncerty, mj. v kostele sv. Alžběty ve Kbelích. Ve svém portfoliu vystoupení má i koncerty v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí.


Kostel sv. Remigia, Praha-Čakovice | Kostel sv. Alběty Durynské, Praha-Kbely | Kostel sv. Mikuláše, Praha-Starom. náměstí

Celých 90 minut se z otevřených oken linou do zámecké zahrady zvuky tu více, tu méně vyladěných čtyř hlasů, aby po pravidelném několikaměsíčním secvičování a pilování mohl sbor předstoupit před veřejnost s výsledkem dobře provedených skladeb, které budou posluchačům znít libozvučně. Je až z podivem, že u toho Ferda vždycky usne...

Štěpánka Heřmánková /

sbormistryně a sopranistka

Štěpánka Heřmánková se narodila v Praze v muzikantské rodině. Již v dětství se věnovala zpěvu v Kühnově dětském sboru a hře na klavír v LŠU v Čakovicích. V roce 1993 vykonala přijímací zkoušky na Konzervatoř v Praze, kterou absolvovala v roce 1999.

více

Ve studiu zpěvu dodnes pokračuje u prof. Evy Zikmundové. V současné době je také posluchačkou PF UJEP, oboru Popularizace hudby a organizace hudebního života. Již během studia na konzervatoři začala působit jako učitelka zpěvu v ZUŠ M. Podvalové v Čakovicích, kde dodnes vyučuje sólový a sborový zpěv. V roce 2003 založila komorní smíšený sbor Gaudium Cantorum. Krásných deset sezón strávila pohostinsky v několika českých divadlech, divadle J.K. Tyla v Plzni, v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, v Národním divadle v Praze. Hlavní náplní této zpěvačky je však koncertní činnost. Pravidelně spolupracuje s různými komorními a symfonickými orchestry (Severočeská filharmonie Teplice, Filharmonie Hradec Králové, Západočeský symf. orchestr Mariánské lázně, Karlovarský symf. orchestr, Ústřední hudba Armády ČR, komorní smyčcový soubor Consortium Pragense, Thuri ensemble a další) a sbory, se kterými se účastní koncertů a hudebních festivalů u nás i v zahraničí, pravidelně je zvána např. do Německa a Holandska. Mimo to se také podílí na natáčení zpívaných rolí v dabingu (Princ egyptský, Shrek, Popelka aj.).

 

Maskot sboru: Ferda, jezevčík

Soprán:

 • Iveta Cermanová
 • Eva Čalkovská
 • Jana Hejná
 • Tereza Kubánková
 • Taťjana Leníčková
 • Pavla Maděrová
 • Radka Nastoupilová
 • Jana Pochvalovská
 • Zdena Říhová

Tenor:

 • David Beran
 • Anežka Bernášková
 • Jaroslava Kořínková
 • Vladimír Mikeš
 • Eva Pavlečková

Alt:

 • Kateřina Bartošová
 • Hana Burdková
 • Karolína Dvorská
 • Petra Kýhosová
 • Alena Petrnoušková
 • Jiřina Šustrová
 • Jana Tejnecká

Bas:

 • Daniel Dvoriak
 • Jiří Chudoba
 • Karel Jarolímek
 • Leoš Pochvalovský
 • Michal Seidl

Sbor je zván na koncerty v Praze i mimo ni a pravidelně také pořádá charitativní koncerty, např. pro Výbor Dobré vůle Olgy Havlové, Nadaci pro transplantaci konstní dřeně, Záchrannou stanici Lary apod.

Významná byla také koncertní cesta do Holandska v roce 2016. K desátému výročí založení sboru vyšlo CD s názvem Vlastní cestou, v roce 2017 pak vznikla nahrávka Cestou vánoční.

Sbor spolupracuje s řadou významných umělců a souborů:
– Alfréd Strejček, Jan Přeučil, Jaroslava Panýrková, Mojmír Maděrič a další;
– orchestr Consortium Pragense a Miroslav Laštovka (trubka, člen orchestru Státní opery Praha);
– sólisté Národního divadla a jiných scén (Jana Horáková Levicová, Miloš Horák, Juraj Nociár aj.);
– Břevnovský chrámový sbor, dirigent a dlouholetýsbormistr Adolf Melichar (v současné době šéfsbormistr opery Národního divadla).