Vánoční koncert II.

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, Praha 6 | Břevnovský klášter
Tereziánský sál

15. 12. 2020
v xx hodin

KONCERT Z DŮVODU KORONAVIROVÉ PANDEMIE ZRUŠEN

Spojené sbory Gaudium Cantorum & Břevnovský chrámový sbor
dirigent: Adolf Melichar
Orchestr Consortium Pragense
Štěpánka Heřmánková - soprán

Program v přípravě