Vánoční koncert I.

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3

11. 12. 2020
v xx hodin

KONCERT Z DŮVODU KORONAVIROVÉ PANDEMIE ZRUŠEN

Spojené sbory Gaudium Cantorum & Břevnovský chrámový sbor
dirigent: Adolf Melichar
Orchestr Consortium Pragense
Štěpánka Heřmánková - soprán

Program v přípravě