Vánoční koncert | 15:00

Praha-Čakovice, kostel sv. Remigia
26. 12. 2022 v 15:00

komorní smíšený sbor Gaudium Cantorum
Consortium Pragense Orchestra
Štěpánka Heřmánková - soprán
Lenka Navrátilová - klavír

Program