Slavnostní koncert

Sázavský klášter
17. 11. 2017
Sázavský klášter v roce 1032 založil u své pustevny sv. Prokop spolu s přemyslovským knížetem Oldřichem. Neopakovatelný dojem zanechává nedostavěné gotické trojlodí kostela s monumentální věží z rudého kamene. Z doby Karla IV. je i kapitulní síň se vzácnými freskami, především s unikátní Madonou Sázavskou.