Slavnostní koncert

Srdečně zveme do nádherných prostor Českého muzea hudby

na slavnostní koncert k 50letému výročí založení ZUŠ Marie Podvalové

18. 4. 2023 od 19:00 hodin

Budova se nachází na místě bývalého barokního kostela sv. Máří Magdalény na Malé Straně. Každý, kdo vstoupí, je zasažen mohutností dvorany i zvláštním kouzlem, které tu proměny věků zanechaly. Národní muzeum využívá ojedinělou příležitost oživit tento zajímavý prostor hudbou.