Připravujeme oslavy & soustředění sboru na Moravě

Už padesát let rozvíjí umělecké a estetické cítění dětí a mládeže Základní umělecká škola Marie Podvalové.

Škola je významným centrem uměleckého vzdělávání a výchovy dětí i mládeže Čakovic, Miškovic, Třeboradic,
Letňan a Prahy-východ. Vedle přípravy žáků pro studium na středních školách uměleckého a pedagogického zaměření
významně napomáhá cítění. Utvářením návyků systematického a vytrvalého studia se posilují u mladých lidí vlastnosti, které přispívají k pozitivní životní orientaci a odpovědnému přístupu k životu.

Cílem školy však není pouze připravovat zájemce pro uměleckou dráhu, ale především vychovat citově bohatého člověka, poskytnout mu umělecké vzdělání a rozhled, naučit ho poznávat kulturní hodnoty a vážit si jich.

Náš komorní smíšený sbor působí na škole dvacet let.

V rámci příprav na slavnostní koncert jsme se účastnili intenzivního soustředění sboru.

Uvítala nás malebná osada vinných sklepů Šidleny patřící k obci Milotice na jižní Moravě.

Denní pracovní nasazení bylo odměněno příjemným večerním posezením. Už při odjezdu jsme si slíbili,
že tady nejsme naposledy. Děkujeme za milou pohostinnost hotelu Vinohrad a panu Vávrovi.