Koncert z cyklu Břevnovská nokturna

Pořádá Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty
TEREZIÁNSKÝ SÁL BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA

   

13. 12. 2023 v 19:00

Účinkují:

Komorsní smíšený sbor Gaudium Cantorum
Dětský pěvecký sbor Kalamajka
Štěpánka HEŘMÁNKOVÁ - soprán a sbormistr
Smyčcový soubor Consortium Pragense se svými sólisty

Program:
A. Michna, J. J. Ryba, J. Michalička, G. F. Händel, A. Corelli