Koncert s Mannenkoor St. Caecilia Linne

Společná hudební oslava 95. výročí založení nizozemského mužského pěveckého sboru Mannenkoor St. Caecilia Linne.
Provincie Limburg, Nizozemsko
Hosté: Gaudium Cantorum a dětský pěvecký sbor Kinderkoor Cantitare z Belgie
29. 10. 2016

První den našeho koncertování - zkouška, koncert a pak večerní posezení.
Velkorysý program koncertu, na kterém se představil každý z výše uvedených sborů, vyvrcholil společným závěrečným zpěvem, který u posluchačů vzbudil bouřlivé ovace.