Koncert, kostel sv. Ignáce

Praha - Karlovo náměstí

7. 10. 2012

Kde jsme zpívali? Vybráno z Wikipedie: Kostel svatého Ignáce v Praze stojí na Karlově náměstí na Novém Městě. Nachází se na rohu Karlova náměstí a Ječné ulice v Praze. Je to raně barokní stavba s bohatě zdobeným průčelím a věží. Vznikla v letech 1665–1699 v několika etapách jako součást jezuitské koleje (dnešní VFN). V roce 1773 byl kostel svatého Ignáce jezuitskému řádu zabaven a stal se jedním z pražských farních kostelů. Do majetku jezuitů se znovu dostal v roce 1866. V roce 1950 se kostel sv. Ignáce stal součástí farnosti u sv. Štěpána. Její součástí je stále, ovšem od roku 1990 je tato farnost v duchovní správě jezuitů. Kostel sv. Ignáce z Loyoly je v majetku hlavního města Prahy. Celý areál bývalé novoměstské jezuitské koleje včetně kostela sv. Ignáce je chráněn jako kulturní památka České republiky.