Koncert k Roku české hudby

                                                                                          Koncert z cyklu Břevnovská nokturna

                                                                     Pořádá Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty
                                                                                    TEREZIÁNSKÝ SÁL BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA

                                                                                                          18. 6. 2024 od 19:00

                                                           Účinkují: Komorní smíšený sbor Gaudium Cantorum a solisté ND Praha

                                                                                     Program: A. Dvořák, B. Smetana, B. Martinů