Jarní koncert - Rok české hudby

                                                                  Srdečně zveme do nádherných prostor Českého muzea hudby

                                                               na slavnostní koncert z cyklu Gaudium Cantorum (se) představuje

                                                                                                   16. 5. 2024 od 19:00 hodin

        Budova se nachází na místě bývalého barokního kostela sv. Máří Magdalény na Malé Straně. Každý, kdo vstoupí, je zasažen

       mohutností dvorany i zvláštním kouzlem, které tu proměny věků zanechaly. Národní muzeum využívá ojedinělou příležitost

                                                                                         oživit tento zajímavý prostor hudbou.