J. J. Ryba, Česká mše vánoční - příprava

26. 12. 2014
příprava na koncert v sále ZUŠ Marie Podvalové
společně s Břevnovským chrámovým sborem