J. J. Ryba, Česká mše vánoční

Betlémská kaple na Žižkově
19. 12. 2020
Consortium Pragense
Gaudium Cantorum
Břevnovský chrámový sbor