J. J. Ryba, Česká mše vánoční

Předměřice
29. 12. 2012
Consortium Pragense
Gaudium Cantorum
Břevnovský chrámový sbor