Adventní koncert

Husův sbor, Mnichovice
9. 12. 2018

Kde jsme zpívali? Vybráno z www.mnichovice.cz:
Husův sbor církve Československé byl vybudován v letech 1926-1928. Slavnostního otevření 1. července 1928 se zúčastnil i patriarcha Gustav Procházka. Do věže byly umístěny dva zvony: menší, který darovaly školní děti, nesl nápis „Jan Amos Komenský – dar školní mládeže 1918-1928“ a znak kalicha. Větší zvon nesl státní znak a nápis: „T. G. Masaryk 1918-1928 – Dar sesterského sdružení.“ Oba zvony byly zhotoveny pražským zvonařem Diepoldem. Větší zvon byl za druhé světové války zrekvírován. V roce 1966 byl zakoupeny zvon nový. Průčelí zdobí tři vitrážová okna, která zobrazují: Jana Žižku, Mistra Jana Husa a Jana Amose Komenského.