Adventní koncert | 15:00

17. Tuchlovický hudební podzim 2019 - Adventní koncert v kostele sv. Havla
Tuchlovice - 21. 12. 2019

Gaudium Cantorum a Břevnovský chrámový sbor
Consortium Pragense a sólisté