Vánoční koncert | 19:00

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3

10. 12. 2021
v 19:00 hodin

Spojené sbory Gaudium Cantorum & Břevnovský chrámový sbor
dirigent: Adolf Melichar
Orchestr Consortium Pragense
Štěpánka Heřmánková - soprán

Program v přípravě